Eli Salto Duplo Instrutor Dido Camera Guga (25.05.19)